Wraz z końcem roku szkolnego 2019/2020 zakończyła się kolejna edycja diecezjalnego programu SKRZYDŁA współtworzonego przez Caritas Polska.

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 pomocą z programu SKRZYDŁA objętych było 20 dzieci z naszej Diecezji, w tym w ramach programu SKRZYDŁA – DWA TALENTY 7 dzieci. 

SKRZYDŁA to program długoterminowej pomocy uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagali wsparcia w formie dożywiania w szkole, zakupu przyborów szkolnych i podręczników, sprzętu informatycznego do zdalnego nauczania, dofinansowania do wycieczek szkolnych, konkursów przedmiotowych, dodatkowych zajęć itp.

Głównym celem programu SKRZYDŁA jest zwiększenie szans edukacyjnych dla najuboższych uczniów poprzez objęcie ich kompleksową opieką.

Podprogram stypendialny DWA TALENTY, wspiera dzieci i młodzież, które wyróżniają się na tle rówieśników.

Stypendyści odnoszący sukcesy m.in. w obszarze sportowym, muzycznym, aktorskim byli wspierani przez Caritas diecezjalną poprzez stypendium, w ramach którego zostały opłacone zajęcia rozwijające ich pasje (np. treningi, udział w kołach zainteresowań), wyjazdy na obozy, zakup aparatury naukowej, zakup instrumentów muzycznych itp. W ten sposób przyczyniliśmy się do rozwoju tych dzieci i umocnieniu ich w przekonaniu, że warto dążyć do celu i realizować swoje pasje. Stworzyliśmy im możliwość aktywności w dziedzinie, która je pasjonuje.

Serdecznie dziękujemy pedagogom szkolnym, którzy z ramienia szkół biorących udział w programie, współpracowali przy jego realizacji z Caritas diecezjalną.

Podziękowania kierujemy również do osób, które wsparły finansowo program SKRZYDŁA poprzez dobrowolne wpłaty na konto Caritas, tym samym przyczyniając się do aktywnego wsparcia potrzebujących dzieci.

Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszy kolejna edycja programu, dlatego osoby chcące zaangażować się w pomoc uczniom, mogą dokonywać wpłat na specjalne konto bankowe Programu SKRZYDŁA
w naszej diecezji: Bank Pekao S.A. 75 1240 6449 1111 0010 7824 9760.

Wszystkim uczestnikom programu i darczyńcom Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej życzy udanych wakacji!