Dnia 03.09.2020 r. miało miejsce podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Dyrektorem Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Ks. Robertem Kurpiosem, a Dowódcą 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Tomaszem Białasem.

Celem zawartego porozumienia była realizacja misji Wojsk Obrony Terytorialnej poprzez wsparcie społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych, pomoc osobom najbardziej potrzebującym oraz dążenie do kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej.

Strony wyraziły deklarację współpracy na wielu płaszczyznach m.in. w zakresie wzajemnego wsparcia szkoleniowego, wspólnego prowadzenia akcji, projektów i kampanii honorowego krwiodawstwa oraz propagowanie patriotycznych postaw wśród społeczności lokalnej.

Nasza współpraca z WOT była realizowana od początku trwania pandemii i przebiegała bez zarzutów. Pragniemy ją kontynuować, wyrażając nadzieję na poszerzenie zakresu wzajemnego wsparcia i efektywnych form działania. W czasie zwiększonych obostrzeń sanitarnych związanych z koronawirusem dzięki pomocy wojska mogliśmy realizować Program Pomocy Żywnościowej docierając z pomocą do osób najbardziej potrzebujących. Żołnierze dowozili żywność do poszczególnych Operacyjnych Punktów Lokalnych oraz docierali do osób z grupy największego ryzyka, czyli seniorów i będących w kwarantannie – podkreślił Dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Ks. Robert Kurpios.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej jest instytucją charytatywną zwalczającą ubóstwo, wspierającą osoby potrzebujące i wykluczone społecznie z terenu Diecezji.

Misją 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W jej skład wchodzi 428 żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej i 122 żołnierzy zawodowych.

Podpisane porozumienie stwarza możliwości szerszej wzajemnej współpracy, czyniąc tym samym bardziej skuteczną formę pomocy osobom potrzebującym na wielu płaszczyznach potrzeb.