Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zakończyła w wrześniu 2020 roku realizację Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc żywnościową otrzymały osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością oraz niepełnosprawnością,

W ramach realizacji Podprogramu 2019:

  • zaangażowanych było 32 Organizacji Partnerskich Lokalnych;
  • żywność odebrało 5907 osób potrzebujących;
  • wydano osobom potrzebującym 324 tony żywności;
  • wydano osobom potrzebującym 38543 paczek żywnościowych;
  • wydano osobom potrzebującym 66210 posiłków
  • przeprowadzono w ramach działań ze środków towarzyszących 37 warsztaty dla 675 uczestników.

Działania towarzyszące, realizowane przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w formie szkoleń lub warsztatów, przyczyniły się do zwiększenia samodzielności i uzyskania szerszych kompetencji społecznych przez uczestników biorących w nich udział

Dzięki pomocy Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) 5907 osób w naszej diecezji uzyskało pomoc żywnościową o wartości 1286887,31 zł.

Od grudnia 2019 r. do sierpnia 2020 r. najbardziej potrzebujący otrzymali pomoc w formie 38543 paczek żywnościowych oraz w formie posiłków – 66210 szt.

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej bardzo dziękuje wszystkim wolontariuszom z Parafialnych Zespołów Caritas i Pracownikom Ośrodków Społecznych za prowadzenie dokumentacji i dystrybucję artykułów spożywczych, trwającą nieprzerwanie podczas epidemii. Dzięki temu mogliśmy w terminie zakończyć realizację Podprogramu 2019 POPŻ.