„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”
 [Jan Paweł II].

 

 

13 listopada Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej razem z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta przekazała paczki osobom bezdomnym oraz ubogim rodzinom wielodzietnym z naszej Diecezji z okazji IV Światowego Dnia Ubogiego przypadającego na 15 listopada bieżącego roku. Przesłaniem tegorocznego Dnia Ubogiego jest cytat zaczerpnięty z Księgi Syracha „ Wyciągnij rękę do ubogiego” [Syr 7, 32].

 

W 2017 roku Papież Franciszek ustanowił Światowy Dzień Ubogich, który ma przypadać na 33 niedzielę zwykłą roku liturgicznego, poprzedzającą uroczystość Chrystusa Króla. Niestety ze względu na zaistniałą sytuację sanitarno-epidemiologiczną wywołaną pandemią koronawirusa, w tym roku obchody przybrały inną formę niż dotychczas. Zrezygnowano ze spotkania przy stole dla najbardziej potrzebujących oraz Mszy Św., na rzecz przekazania darów dla najuboższych w kuchni społecznej Fundacji im. Św. Brata Alberta w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 16.

 

W sumie potrzebującym przekazano 400 paczek, w których oprócz artykułów spożywczych z długą datą przydatności znalazły się także środki ochrony osobistej, środki higieniczne oraz suplementy diety wspomagające odporność. Dodatkowo dary trafiły także do schroniska i noclegowni dla bezdomnych w Bielsku-Białej.

 

W imieniu Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej Ksiądz Dyrektor pragnie podziękować wszystkim darczyńcom za przekazane dary materialne oraz ofiarodawcom za wpłaty na konto bankowe na rzecz IV Światowego Dnia Ubogich.


Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy liczyć na Wasze wsparcie.

Fotografie: Pani Urszula Rogólska