17 grudnia bieżącego roku Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej razem ze Wspólnotą Miłość i Łaska Chrystusa oraz kapelanem Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta Ks. Robertem Kasprowskim odwiedziła mieszkańców Schroniska Osób Bezdomnych przy ulicy Stefanki w Bielsku-Białej.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy oraz zapalenia świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Podopieczni wysłuchali krótkiego świadectwa Andrzeja Sitarza zachęcającego do wyjścia z bezdomności oraz listu z życzeniami od Dyrektora Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej Ks. Roberta Kurpiosa.

Na zakończenie Ks. Robert Kasprowski udzielił wszystkim podopiecznym błogosławieństwa i  przekazał paczki, które zostaną rozdysponowane przez pracowników schroniska wśród osób bezdomnych.

Wspólne kolędowanie przebiegało z zachowaniem reżimu sanitarnego.