Caritas od wielu lat pomaga osobom bezdomnym, ubogim i wykluczonym społecznie ze względu na wiek i status. Dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej Ks. Robert Kurpios podkreśla jak ważne jest dbanie o bliźniego. „Zawsze byliśmy wrażliwi na potrzeby innych ludzi, w szczególności osób bezdomnych, dlatego cieszy nas fakt, że młode pokolenie nie jest obojętne na krzywdę i potrzeby osób wykluczonych społecznie.  Niewątpliwe każde wsparcie jest dla nich kluczowe w tym ciężkim dla nas wszystkich czasie” – zaznacza Ks. Dyrektor.

Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas w okresie zimowym pragną wesprzeć osoby bezdomne, które jeszcze bardziej potrzebują naszej pomocy w czasach pandemii. Na przełomie stycznia i lutego zmagaliśmy się z dokuczliwie niskimi temperaturami dlatego w ramach akcji pomocowej młodzież postanowiła zakupić i zebrać nową odzież termiczną, bieliznę i akcesoria zimowe (między innymi kalesony, ciepłe skarpety, czapki, rękawiczki i szaliki), które zostały przekazane podopiecznym za pośrednictwem pracowników Caritas wspólnie z koordynatorem wolontariatu Ks. Tomaszem Niedzielą do:

  • Schroniska dla Osób Bezdomnych przy ul. Stefanki
  • Miejsca tymczasowego pobytu przy ul. Filarowej
  • Noclegowni przy ul. Krakowskiej
  • Osiedla Socjalnego w Żywcu.