Zapraszamy na kolejne warsztaty organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa „Podprogram 2020”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).