W dniu wczorajszym otrzymaliśmy pierwszą dostawę żywności z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (POPŻ). Kolejne przewidywane są w najbliższych dniach.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej (OP) wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Dystrybucja żywności do poszczególnych organizacji partnerskich rozpocznie się końcem kwietnia.