W związku z rozstrzygnięciem konkursu „Nie daj się koronawirusowi” kolejne rodziny biorące udział w warsztatach w ramach POPŻ zostały nagrodzone upominkami od Caritas. Tym razem prezenty otrzymały osoby odbierające żywność z OPL Łodygowice i OPL Łodygowice Górne, podlegające pod Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom!