Kluby Seniora Caritas „Pod Magnolią” (Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 33) i „Na Obszarach” (Bielsko-Biała, ul. Karola Krausa 40) od maja rozpoczęły realizować projekt pod nazwą „Nie jesteś sam” dotowany ze środków gminy Bielsko-Biała w ramach zadania publicznego „Aktywizacja i integracja osób starszych”.

Projekt przewiduje zorganizowanie w obu Klubach między innymi:

  • Kursu szycia
  • Kursu Tańca
  • Muzykoterapii biernej i czynnej
  • Spotkań pod hasłem ” Klub podróżnika”
  • Spotkań związanych z kosmetyką naturalną
  • Zajęć sportowych
  • Zajęć florystycznych
  • Psychoprofilaktyki
  • Spotkania z kulturą i sztuką.

Chętnych do udziału w zajęciach, będących w pięknym wieku senioralnym (60+) zapraszamy do kontaktu z Klubami pod numerami:

Klub Seniora „Na Obszarach”  – tel. 730 011 123

Klub Seniora „Pod Magnolią” – tel 784 949 431