W dniu dzisiejszym odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ks. Roberta Kurpiosa- Dyrektora Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w asyście Ks. Stanisława Joneczko – Proboszcza Parafii w Kamesznicy oraz Ks. Tomasza Niedzieli – Koordynatora Szkolnych Kół Caritas i Wolontariatu.

Na Mszę św. przybyli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, a także koordynatorzy Lokalnych Organizacji Partnerskich (OPL).  Kazanie wygłosił Ks. Tomasz Niedziela.

Następnie odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym m. in. została przedstawiona prezentacja Pani Moniki Kujszczyk z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Radziechowy-Wieprz. Każdy OPL otrzymał środki ochrony osobistej przekazane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), były to:

  • Płyny dezynfekcyjne 5l
  • Maseczki chirurgiczne jednorazowe
  • Rękawiczki lateksowe.

W imieniu Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i dużą frekwencję.