W Domu Matki i Dziecka Caritas rozpoczęły się prace remontowe. Celem prac jest stworzenie bardziej funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich podopiecznych Domu. Ze względu na ograniczone fundusze zdecydowano o generalnym remoncie najważniejszych pomieszczeń w ośrodku.

Jest to kuchnia – serce domu dla mam i bawialnia – serce domu dla dzieci.

  • Bawialnia – ściany, półki, podłoga – były  dość mocno nadwyrężone wieloletnim użytkowaniem najmłodszych.
  • Z kolei kuchnia wymagała przystosowania dla większej ilości osób korzystających. Generalny remont tak dużej kuchni to jedno z większych wyzwań.

W realizacji tych działań korzystamy ze środków uzyskanych z Projektu Wsparcia Placówek dla Samotnych Matek realizowanego przez Caritas Polska oraz ze środków własnych.

Dziękujemy także firmie „Usługi Informatyczne SZANSA”, która od 17 maja do 4 czerwca za każdy dokonany zakup swoich produktów tj. nakładek przekazała 30% ich wartości na remont bawialni w Domu Matki i Dziecka Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Zachęcamy, aby choć drobną cegiełką wesprzeć Dom Matki i Dziecka Caritas poprzez wpłatę darowizny na konto:

Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610 z dopiskiem: Remont DMDC.