Do końca października tego roku będzie realizowny Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w ramach którego Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej udziela wsparcia w formie paczek żywnościowych lub posiłku osobom doświadczającym różnych form ubóstwa. Do naszych magazynów zostały już dostarczone ostatnie partie produktów m.in.: olej, miód, mleko, mus jabłkowy, kasza, które następnie na bieżąco wydawane są do Organizacji Partnerskich Lokalnych.

W grudniu 2021 r. przewidywane jest rozpoczęcie kolejnej edycji programu żywnościowego – Podprogram 2021. Do wzięcia udziału w nowej edycji zapraszamy wszystkie współpracujące z nami organizacje, a także podmioty, które dotąd nie brały udziału w programie POPŻ, a chcą pomagać najuboższym poprzez współdziałanie z diecezjalną Caritas. W szczególności zapraszamy do współpracy Parafialne Zespoły Caritas. Zapewniamy szkolenie i pomoc w podjęciu działań programowych oraz formalnościach.