Uwaga! Wszystkie Organizacje Partnerskie Lokalne biorące udział w „Podprogramie 2020” w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej proszone są o dostarczenie wypełnionego sprawozdania z uwzględnieniem ilości wydanych paczek (szare pole w sprawozdaniu) do biura Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Janowicach do dnia 30.09.2021 r. Wcześniej prosimy o przesłanie mailowo na adres: popz@caritas.bielsko.pl skanu wypełnionego sprawozdania.+

POBIERZ SPRAWOZDANIE