Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zakończyła w październiku 2021 roku realizację Podprogramu 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1.542 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1.161 zł  w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały między innymi: cukier, mleko, ser, ryż, makaron, mus jabłkowy, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet ,fasolkę po bretońsku, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, kaszę, buraczki wiórki, filet z makreli, marchewkę z groszkiem, kawę zbożową oraz herbatniki. Wartość przekazanych artykułów opiewa na kwotę 12 436 996,55 zł.

W ramach realizacji Podprogramu 2020:

  • zaangażowane były 33 Organizacje Partnerskie Lokalne;
  • żywność odebrało 5456 osób potrzebujących;
  • wydano osobom potrzebującym 251 ton żywności;
  • wydano osobom potrzebującym 28 836 paczek żywnościowych;
  • wydano osobom potrzebującym 62 650 posiłków;
  • przeprowadzono w ramach działań ze środków towarzyszących 53 warsztaty dla 677 uczestników.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezjalna przeprowadziła 53 warsztaty. Warsztaty w większości miały formę zdalną ze względu na panująca pandemię. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe w postaci pakietów warsztatowych. Pakiet zawierał broszurę dotyczącą tematu warsztatu oraz zadanie do wykonania: dla starszych była to krzyżówka, dla dzieci praca plastyczna. Tematy warsztatów obejmowały zakres wzbogacenia wiedzy o zachowaniu się w obliczu epidemii koronawirusa, oszczędzaniu oraz niemarnowaniu żywności. Dzieci za najciekawsze prace plastyczne zostały nagrodzone.

Od grudnia 2020 r. do października 2021 r. w ręce najbardziej potrzebujących trafiło 28 836 szt. paczek żywnościowych oraz wydano 62 650 szt. posiłków.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej bardzo dziękuje wszystkim wolontariuszom z Parafialnych Zespołów Caritas i Pracownikom Ośrodków Społecznych za prowadzenie dokumentacji i dystrybucję artykułów spożywczych, trwającą nieprzerwanie podczas pandemii. Dzięki temu mogliśmy zakończyć realizację Podprogramu 2020 POPŻ.