Od początku kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, Caritas niesie pomoc migrantom, którzy znaleźli się na terenie Polski. Wsparcia potrzebują zarówno osoby, które dopiero dotarły do naszego kraju, jak i te, które przebywają już w ośrodkach, albo opuszczają je po zakończeniu procedury administracyjnej i rozpoczynają nowe życie w Polsce.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej także wspiera działania w zakresie pomocy humanitarnej i w związku z tym w dniu wczorajszym przedstawiciele Caritas wraz z ks. Dyrektorem Robertem Kurpiosem udali się do dwóch rodzin przybyłych do naszego kraju z Afganistanu, by przekazać im pakiety pomocowe zawierające zestawy do nauki języka polskiego oraz słodycze.

Pierwsza z rodzin to Salim – ojciec rodziny, jego żona Mohsedna i ich 10-miesięczny syn Adnan. Przyjechali oni do Polski z Kabulu. Początkowo przebywali w ośrodku dla uchodźców w Bezwoli, a następnie 11 grudnia dotarli do Bielska-Białej.

Drugą obdarowaną osobą jest Siraj, który również przybył do nas z Kabulu.

Powyższe działania podjęte przez Caritas diecezjalną wpisują się w zakres pomocy długofalowej realizowanej przez Caritas Polska. W ramach tej pomocy planowane są następujące działania:

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Warszawie (kontynuacja)

 • kursy języka polskiego
 • dofinansowanie do wynajmu mieszkań
 • zakup niezbędnych artykułów
 • zajęcia wyrównawcze i animacje dla dzieci
 • wsparcie psychologiczne
 • kursy adaptacyjne do życia w Polsce
 • szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem cudzoziemskim

Otwarte ośrodki Urzędu ds. Cudzoziemców (model pracy wypracowany w oparciu o doświadczenia z ośrodka w Lininie)

 • kursy języka polskiego
 • kursy języka angielskiego
 • zakup niezbędnych artykułów
 • integracyjne spotkania wielokulturowe
 • zajęcia wyrównawcze i animacje dla dzieci