W utworzonym Konsorcjum, w którym współpracowały: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Klub Seniora „Pod Magnolią” w Bielsku-Białej brał udział w zakończonym powodzeniem Projekcie mobilności edukacyjnej (2020/2021), który w formie Kursu rękodzielniczego odbywał się w Norwegii oraz w formie job-shadowing w Hiszpanii.

Spotkanie w Asker w Norwegii miało charakter wzajemnego dzielenia się i nabywania umiejętności w proponowanych technikach rękodzielniczych. Uczestniczki i uczestnicy nauczyli się podstaw haftu na wełnie, plecenia i tkania wstążek oraz tworzenia biżuterii z osiki i zdobienia gliną samoutwardzalną. Odbyło się również spotkanie z Sekretarzem Generalnym VOFO, czyli Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Uczenia się Dorosłych.

Wszystkie warsztaty i spotkania kulturowe prowadzili uczestnicy tego międzynarodowego Projektu.

W drugim wyjeździe, który realizowany był w Madrycie w Hiszpanii Seniorzy zostali zaproszeni do Publicznej Szkoły Językowej dla osób dorosłych, która prowadzi zajęcia edukacyjne również dla osób 60+, a jej głównym celem jest promowanie uczenia się języków przez całe życie ze względu na wartość w zakresie rozwoju osobistego i umiejętności komunikacyjnych. W Projekcie dla Edukatorek/ Edukatorów uczestnicy przyglądali się różnym elementom działania Szkoły Językowej, a także uczestniczyli w Zajęciach i Spotkaniach z Kadrą oraz Słuchaczami.

W wyjazdach wzięło udział czterech Uczestników związanych z Klubem Seniora Caritas „Pod Magnolią” – dwóch Seniorów oraz dwóch przedstawicieli Kadry prowadzącej Zajęcia w Klubie.