Kluby Seniora Caritas „Na Obszarach” (Bielsko-Biała, ul. Karola Krausa 40) i „Pod Magnolią” (Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 33) również w roku bieżącym realizują projekt dofinansowany z budżetu miasta Bielsko-Biała w ramach zadania publicznego z zakresu polityki społecznej pn. „Aktywizacja i integracja osób starszych”.

Projekt pod nazwą „Nie jesteś sam 2.0” został dofinansowany kwotą 16.000 zł i realizowany jest od 01.04.2022. do 23.12.2022. W jego trakcie zostaną zrealizowane następujące zajęcia:

  • Zaczarowane spotkania przy kawie;
  • Zajęcia rekreacyjno-ruchowe;
  • Zajęcia pod nazwą „Zioła w lecznictwie i kosmetyce”;
  • Zajęcia pod nazwą „Florystyka”;
  • Zajęcia pod nazwą „Prace ręczne użytkowe”:.

W zajęciach mogą uczestniczyć mieszkańcy Bielska-Białej w wieku ponad 60 lat.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami:
Klub Seniora „Na Obszarach”: 730 011 123
Klub Seniora „Pod Magnolią”: 784 949 431