Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o wsparcie w realizacji szczytnego celu, jakim jest wyposażenie nowego szpitala w Ukrainie, którego budowę realizuje ukraiński Caritas Sambir-Drohobych. Dyrektor tamtejszej Caritas podjął się karkołomnego zadania wybudowania szpitala miejskiego w Ukrainie w miejscowości Drohobych.

Swoją misję Caritas Ukraina realizuje z determinacją, pragnąc, aby wszyscy potrzebujący mogli być leczeni w nowoczesnym szpitalu tym bardziej, że wojna w Ukrainie uczyniła tą misję jeszcze bardziej potrzebną i aktualną. Mimo, iż dzieło budowy nie jest jeszcze w pełni ukończone a część pomieszczeń wymaga doposażenia, ze szpitala już korzystają żołnierze, ranni na froncie, ranni cywile oraz inni potrzebujący, w tym osoby starsze, wymagające stałej opieki. W szpitalu jest wydzielona część dla seniorów, którzy uciekają z terenów działań wojennych a ich stan zdrowia nie pozwala im na wyjazd poza Ukrainę. Szpital, oprócz osób potrzebujących pomocy medycznej, ma również ambicję wsparcia rodzin osób chorujących. Część pomieszczeń przeznaczona jest dla bliskich, którzy mogą się tam zatrzymać i doglądać swoich krewnych, wspierając ich w procesie leczenia.

Jak wspomniano, w części szpitala są już przyjmowani chorzy i potrzebujący, ale niektóre pomieszczenia wymagają jeszcze doposażenia, aby mogły być oddane do użytku i w pełni wykorzystane. Brakuje doposażenia około 20 łazienek w niezbędną armaturę, sanitariaty, płytki, pomalowania niektórych pomieszczeń, doposażenia o niezbędne urządzenia sanitarne itd. Potrzeby są ogromne, bo  i przedsięwzięcie realizowane jest na dużą skalę.

Budowa jest wspierana przez naszą Caritas Diecezji Bielsko- Żywieckiej. Wysłaliśmy na Ukrainę m.in. materace, leki, specjalistyczne USG. Ta pomoc jest szczególnie aktualna w dobie działań wojennych, gdy potrzeby leczenia rannych są ogromne. Wierzymy, że ofiarność polskich przedsiębiorców dopełni dzieła pomocy.

W imieniu Caritas w Sambir-Drohobych i naszym własnym prosimy o wsparcie tego dzieła i dodanie swojej „cegiełki” do tej szlachetnej inicjatywy. Możliwe jest wsparcie finansowe w formie darowizny na konto Caritas w Banku Pekao nr 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610 – z dopiskiem „SZPITAL”. Każda pomoc jest bardzo cenna. Pamiętajmy, iż dobro przekazane innym wróci do nas.

Za każdą pomoc składamy serdeczne „Bóg zapłać”.