Informujemy, że Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej podpisał kolejną umowę w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Dostawy artykułów spożywczych z Podprogramu 2021 Plus są zaplanowane od grudnia 2022 r. do maja 2023 r.
Z kolei dystrybucja rozpocznie się także w grudniu 2022 r. i będzie trwała do czerwca 2023 r.

Zestaw na osobę w Podprogramie 2021 Plus obejmuje artykuły spożywcze w ilości 10,2 kg, w skład których wchodzi:

  • Powidła śliwkowe
  • Makaron jajeczny
  • Mleko
  • Szynka wieprzowa mielona
  • Filet z makreli
  • Cukier
  • Olej.

OPS-y kwalifikujące osoby do programu mogą pobierać nowe wnioski ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus