Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej sukcesywnie przyjmuje potrzebujących z Ukrainy. Oferujemy pomoc rzeczową (paczki żywnościowe i środki higieny) oraz wszelkie wsparcie informacyjno-doradcze. Potrzebujących jest bardzo dużo, z pomocy CPMiU w naszej Caritas skorzystało już ponad 1500 osób.