Wszystkie organizacje, które chcą wziąć udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 „Podprogram 2021 Plus” prosimy o pobranie i przesłanie wypełnionego zgłoszenia do Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

zgłoszenie można pobrać tutaj:  Zgłodszenie OPL