Gabinet Pomocy Psychologicznej 2017-09-28T21:55:05+00:00

Gabinet Pomocy Psychologicznej Caritas

Zapraszając do korzystania z usług Gabinetu Pomocy Psychologicznej Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej chcemy zwrócić uwagę na fakt, że poszukiwanie pomocy w sytuacjach, w których trudno nam poradzić sobie w oparciu o własne możliwości jest – wbrew istniejącym wciąż jeszcze stereotypom – objawem siły i mądrości osoby czy rodziny.

W październiku rozpoczyna działanie Gabinet Pomocy Psychologicznej Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Funkcjonowanie GPP będzie częścią statutowej działalności Fundacji Caritas.

Miejsce

Usługi psychologiczne będą świadczone w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 33.

Psychologowie

Pomocy psychologicznej będą udzielali dysponujący rozległym doświadczeniem psychologowie, specjaliści w zakresie interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej. W początkowym okresie działania GPP będą to Wojciech Szlagura i Mirosław Madejski. Planuje się, iż z czasem kadra GPP Caritas zostanie poszerzona o kolejne osoby kompetentne w różnych formach pomocy psychologicznej.

Kogo zapraszamy

Oferta Gabinetu kierowana jest do osób, które przeżywając różnorakie trudności życiowe dochodzą do wniosku, że trudno im uporać się z nimi tylko własnymi siłami.

Gabinet Pomocy Psychologicznej Caritas służy pomocą:

  • osobom, których dotknęły bolesne wydarzenia (np. śmierć bliskiej osoby),
  • osobom mającym trudności i konflikty w relacjach rodzinnych i poza-rodzinnych,
  • osobom borykającym się z trudnościami decyzyjnymi, nieakceptowanymi zachowaniami własnymi lub innych ludzi, nadmiernym obciążeniem psychicznym i innymi rodzajami kryzysu psychologicznego.

Pomoc jest realizowana z poszanowaniem przekonań religijnych  klientów.

Pierwsza wizyta jest nieodpłatna. Opłata za kolejne spotkania – w części zasilająca fundusz Fundacji Caritas – będzie ustalana z uwzględnieniem możliwości finansowych osoby korzystającej z pomocy.

Termin wizyty należy ustalić telefonicznie w biurze Caritas
pod numerem telefonu 734 176 648 (biuro czynne w godz. 9.00 do 13.00).