Stacja Opieki Caritas w Bielsku-Białej

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadzi Stację Opieki Caritas, uzyskując dofinansowanie z Miasta Bielska-Białej.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

prowadzenie opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych w zależności od stwierdzonych potrzeb zdrowotnych.

prowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych.

poradnictwo i instruktaże osób chorych, ich rodzin i opiekunów celem przygotowania do samopieki.

wypożyczanie drobnego sprzętu medycznego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji w domu chorego.

prowadzenie punktu medycznego dla osób przebywających w Noclegowni w Bielsku-Białej.

Wizyta taka trwa około 1 godziny. Nie świadczymy usług opiekuńczych, ani wielogodzinnych pobytów u pacjenta.

Beneficjentami zadania są wyłącznie mieszkańcy miasta Bielska-Białej przewlekle i obłożnie chorzy przebywający w swoich domach. Usługi dla Pacjentów świadczone są bezpłatnie.

Pacjenci po zakwalifikowaniu objęci są opieką okresowo i jednocześnie nie mogą korzystać z bezpłatnej pielęgniarskiej opieki długoterminowej lub fizjoterapii domowej finansowanej przez NFZ.

Pacjentów można zgłaszać osobiście w poniedziałki, środy i piątki od godz. 800 do 900 w biurze Stacji przy ul. Polnej 31 lub telefonicznie pod nr tel:

795 421 349

Sprawozdanie z działalności Stacji Opieki Caritas
za okres od 14.02.2017 do 30.06.2017

Liczba pacjentów objętych opieką pielęgniarską:

46

w tym pacjenci powyżej 60 roku życia:

36

Liczba pacjentów objętych opieką rehabilitanta:

29

w tym pacjenci powyżej 60 roku życia:

23

W wyżej wymienionym okresie zmarło 9 osób objętych opieką

Stacja Opieki Caritas w 2016 roku

Liczba zatrudnionych pielęgniarek:

3

Liczba zatrudnionych rehabilitantów:

2

Liczba pacjentów ogółem:

167

Liczba pacjentów objętych opieką pielęgniarską:

106

Liczba pacjentów objętych opieką rehabilitanta:

61

Liczba wizyt ogółem:

2221

W noclegowni dla osób bezdomnych udzielono porad pielęgniarskich:

284

Stacja Opieki Caritas przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu

ul. gen. Dąbrowskiego 5A

32-600 Oświęcim

Pacjentów można zgłaszać telefonicznie pod nr tel: tel.:

730 101 318