Trwają kolonie Caritas w Gdyni

Trwają kolonie organizowane przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Gdyni. W koloniach uczestniczą zarówno dzieci z rodzin objętych pomocą Caritas, jak również dzieci, których rodzice dostrzegają wartość wypoczynku z wartościami i Panem Bogiem.