Formacja i szkolenia dla Parafialnych Zespołów Caritas (zaproszenie)

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej organizuje spotkania formacyjno-szkoleniowe dla członków Parafialnych Zespołów Caritas. Celem spotkań jest nawiązanie bliższej współpracy Caritas Diecezjalnej z Parafialnymi Zespołami