Bezpłatne porady prawne Caritas. Dyżur prawnika

30 sierpnia (środa) od 12.00 do 13.00. Dyżur prawnika w ramach porad prawnych Caritas. Kolejny dyżur 27 września 2017 r. (środa) od