Świątecznie w Wieczerniku

120 paczek świątecznych przygotowała w tym roku Diakonia Wspólnoty Miasto na Górze wraz z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Paczki trafiły do osób ubogich