Sprawozdanie roczne POPŻ

Prosimy o pilne składanie rocznych sprawozdań z programu POPŻ. Przypominamy, że termin składania sprawozdania rocznego upływa 28 czerwca! Sprawozdanie POPŻ sierpień 2018