Z okazji Dnia Krwiodawcy składamy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności za dzielenie się najcenniejszym darem miłości bliźniego, jakim jest krew.

Dziękujemy za Waszą działalność w Kołach Honorowych Dawców Krwi i włączanie się w akcję krwiodawstwa Caritas „Podaruj Kroplę Miłości”.

Naszą wdzięczność kierujemy również do pracowników Regionalnych Odziałów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa działających na terenie naszej Diecezji. Dziękujemy za Waszą życzliwość i wsparcie organizacyjne akcji „Podaruj Kroplę Miłości”.

Bóg zapłać w imieniu Caritas i wszystkich, którym krew ratuje codziennie życie.

Przypominamy, że zaczyna się okres wakacyjny, czas kiedy brakuje krwi.

Odwiedźmy stacje krwiodawstwa, zwróćmy uwagę podczas wakacyjnych wyjazdów na autobusy-ambulanse do pobierania krwi.

W wakacje krew jest najcenniejsza!