Rekolekcje adwentowe dla młodych mam w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka w Lipniku, przy ul. ks. Brzóski 3a.

Tematyka rekolekcji, zorganizowanych od 20 do 22 grudnia przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz Wydział duszpasterstwa rodzin Diecezji Bielsko-Żywieckiej, nawiązywała do trzech cnót, tak potrzebnych w codziennym życiu: wiary, nadziei i miłości.

Rekolekcje rozpoczynały się Mszą św. o godzinie 17.00 w kaplicy, znajdującej się w Domu Matki i Dziecka. Po Eucharystii był czas na konferencję, adorację oraz możliwość spotkania się z Siostrami posługującymi w tym miejscu.

Diecezjalny Dom Matki i Dziecka jest miejscem przeznaczonym dla kobiet potrzebujących pomocy, które oczekują potomstwa. Chodzi o to, aby przyszłe mamy mogły w godnych warunkach i w spokoju doczekać narodzin swoich dzieci. W Domu mogą również przebywać młode matki wraz z dziećmi, dopóki ich sytuacja w jakiś sposób się nie ustabilizuje. Placówką opiekują się siostry ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości a zarządza nią Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Praca sióstr obejmuje także opiekę nad „Oknem Życia”, które ma być alternatywną drogą dla dzieci niechcianych. Dziecko znalezione w takim oknie trafia do szpitala, a następnie do rodziny, która pragnie stworzyć mu dom pełen miłości i pokoju.