Trwają rekolekcje dla osób bezdomnych i ubogich pod hasłem „Krzyż Nadziei, wbrew nadziei” w Oświęcimiu.

Jeszcze dziś we czwartek, spotkanie ewangelizacyjne wraz z posiłkiem o godz. 16.30 w stołówce Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 12. W spotkaniu wziął udział znany bokser, mistrz olimpijski z Rzymu (1960) i Tokyo (1964), Marian Kasprzyk z Bielska-Białej. Mistrz dzielił się z uczestnikami rekolekcji, którzy nadziei potrzebują, własnym świadectwem o nadziei, tej życiowej i tej chrześcijańskiej.

Natomiast w piątek 9 marca trzydniowe rekolekcje zakończy spotkanie o godz. 16.30 w kościele Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu przy pl. Kościuszki 8.

Szczegółowe informacje i zdjęcia w wydaniu internetowym diecezjalnej edycji Gościa Niedzielnego.

Spotkania ewangelizacyjne z posiłkiem dla osób bezdomnych w Oświęcimiu inaugurują cały cykl  wielkopostnych spotkań dla ludzi ubogich, poszukujących, wątpiących, zagubionych: „Krzyż Nadziei wbrew nadziei”, które odbędą się także w Andrychowie i Biesku-Białej.

***

Rekolekcje w Bielsku-Białej to duże przedsięwzięcie ewangelizacyjne. Spotkania ewangelizacyjne w rożnych miejscach miasta (np.: w Ośrodku „Nadzieja” i w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka Caritas) będą się odbywały 22, 23 i 24 marca br. Szczegółowe informacje w patronującym temu wydarzeniu Bielsko-Żywieckim Gościu Niedzielnym.

Rekolekcje dla osób bezdomnych w Bielsku-Białej organizowane są przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej (wolontariusze SKC), Wspólnota „Miłość i łaska Chrystusa”, Diakonia Wspólnoty „Miasto na Górze”.

Odbywające się od czterech lat rekolekcje, spotkania ewangelizacyjne i wspólne posiłki są licznie odwiedzane przez środowisko osób bezdomnych. Wiele z nich przyznaje, że bardzo był im potrzebny czas poświęcony sprawom duchowym. Wiele osób przystąpiło do spowiedzi świętej.

Każdego dnia będzie wspólna modlitwa, przepowiadanie Dobrej Nowiny, świadectwa osób, które wyszły z nałogów i bezdomności, śpiew, zabawy integrujące itp.

W ostatnim dniu spotkań rekolekcyjnych (sobota, 24 marca) będzie okazja przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania, Eucharystia, modlitwy wstawiennicze i zakończenie uroczystą kolacją z możliwością podzielenia się przeżyciami z rekolekcji.

Program:

22 marca (czwartek, u Brata Alberta, Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Legionów 17/2), godz. 15.30.

23 marca (piątek, u Brata Alberta, Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Legionów 17/2), godz. 15.30 i w schronisku dla bezdomnych na ul. Stefanki o godz. 17.00.

24 marca (sobota, kościół NSPJ w Bielsku-Białej), godz. 10.00 – 12.00 – spotkanie dla dzieci z rodzin ubogich; godz. 12.00 – 16.00 – rekolekcje (Droga Krzyżowa, Msza św., agapa). Po rekolekcjach zostaną wydane paczki żywnościowe dla uczestników (na podstawie zaproszeń).