Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wraz z Wspólnotą Odnowy Wiary ze Straconki pragnie wesprzeć kobiety osadzone w zakładzie karnym Turawie. Ze względu za zaistniałą sytuacje epidemiologiczną nie mamy możliwości osobiście wręczyć paczek. Wobec tego w tym roku przekazaliśmy środki Pieniężne Kapelanowi Ks. Marcinowi Ogioldowi, który zakupi środki higieniczne w kantynie więziennej.

Następnie podczas Mszy św. wręczy osadzonym jedną symboliczną paczkę, a po resztę darów każda osadzona indywidulanie uda się do kantyny więziennej.

zdjęcie archiwalne.