W dniach od 19 do 21 października trwał szybki remont pomieszczeń Banku Chleba Caritas przy ul. Krasińskiego. W tych dniach osoby potrzebujące korzystające z pieczywa przekazywanego przez piekarnie z Bielska-Białej, Czernichowa i Wilamowic odbierały dary w biurze Caritas przy ul. Okrzei 2.

Od 23 października Bank Chleba przyjął swoich klientów w odnowionym i zoptymalizowanym do potrzeb tego typu placówki wnętrzu.

Bank Chleba Caritas od początku roku prowadzony jest przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Mieści się przy ul. Krasińskiego 10 w Bielsku-Białej. Korzysta z niego około 140 osób, które od poniedziałku do soboty mogą tam otrzymać darmowe pieczywo. Jest ono przekazywane nieodpłatnie przez piekarnie z Bielska-Białej, Czernichowa i Wilamowic. Bank Chleba powołał do istnienia i nadal sprawuje nad nim pieczę Cech Rzemiosł Spożywczych i Małej Przedsiębiorczości z Bielska-Białej.