Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej już po raz czwarty zorganizował zbiórkę darów dla mieszkańców Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej. Ofiarodawcy nie zawiedli, do magazynu Caritas trafiło 10 ton darów.

W zbiórce, która odbyła się 29 i 30 listopada br. w wielu parafiach naszej Diecezji zebrano 10 ton darów. Produkty żywnościowe o długim terminie trwałości oraz środki czystości, dzięki pracy wolontariuszy, trafiły już do głównego magazynu Caritas w Bielsku-Białej. Teraz zostaną posegregowane według asortymentu i w kilku transportach ruszą najpierw do Przemyśla a stąd dalej na wschód.

Akcja jest wyrazem solidarności z Rodakami mieszkającymi na wschodzie oraz uchodźcami z terenu wschodniej Ukrainy, gdzie trwa wojna.

W poprzednich latach, dzięki ofiarności mieszkańców całej Diecezji, zebraliśmy niemalże 30 ton darów, które przekazaliśmy: Caritas Spes we Lwowie, Caritas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej Obrządku Grekokatolickiego, Siostrom Serafitkom na Białorusi oraz do parafii, w których posługują Księża wywodzący się z naszej diecezji.