Ponad 30 osób ubogich i bezdomnych uczestniczyło w pierwszym dniu rekolekcji w Oświęcimiu w jadłodajni prowadzonej przez siostry serafitki. Rekolekcje organizuje Caritas diecezji bielsko-żywieckiej wraz ze wspólnotą „Miłość i Łaska”. Hasło rekolekcji –„Bóg dobry jak chleb” – nawiązuje do słów św. Brata Alberta – patrona obecnego roku.

Rekolekcje odbędą się 6 i 7 grudnia (środa i czwartek) o godz. 16.30 na stołówce Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 12.

8 grudnia (piątek) o godz. 16.30 osoby bezdomne i ubogie spotkają się w kościele Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu przy placu Kościuszki 8.

Spotkania ewangelizacyjne połączone są ze wspólnym posiłkiem. Organizuje je Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Wspólnota Miłość i Łaska Chrystusa. Spotkania ewangelizacyjne i rekolekcje dla osób bezdomnych i ubogich odbywają się w Oświęcimiu po raz pierwszy, natomiast spotkania w podobnej formule odbywają się w Bielsku-Białej od 2 lat.

Ponieważ wiele osób bezdomnych z radością i zaangażowaniem włącza się we wspólną modlitwę, licznie przystępuje do spowiedzi, wspólnie z członkami wspólnot animujących spotkania raduje się śpiewem oraz korzysta przy tym ze wspólnie spożywanych posiłków, formułę spotkań ewangelizacyjnych organizatorzy chcą rozszerzyć na kolejne duże miasta naszej Diecezji.

Założycielka zgromadzenia serafitek, bł. Małgorzata Łucja Szewczyk zapoczątkowała działalność prowadzonego przez siostry oświęcimskiego „domu ubogich” jeszcze pod koniec XIX wieku. Szczególnym charyzmatem serafitek jest praca wśród ubogich, starszych, chorych i niepełnosprawnych dzieci. Od samego początku oświęcimskie serafitki opiekowały się osobami starszymi. Do dziś działa, prowadzony przez zakonnice, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Na fachową opiekę może liczyć tu pięćdziesiąt kobiet w podeszłym wieku.

Siostry prowadzą też trzyoddziałowe przedszkole dla dzieci. Bł. matka Małgorzata założyła też sierociniec, odebrany siostrom przez komunistów po II wojnie światowej. Obecnie działa tu też świetlica środowiskowa imienia matki Małgorzaty dla około 30 dzieci. W Oświęcimiu funkcjonuje prowadzona przez serafitki stołówka, w której codziennie na ciepłe posiłki przychodzi kilkadziesiąt osób. Oświęcimskie serafitki aktywnie katechizują w szkołach.

fot. ks. Sebastian Rucki