11 lutego będziemy obchodzić 26. Światowy Dzień Chorego, podczas którego Caritas zainauguruje kolejny rok ogólnopolskiej akcji krwio­dawstwa Podaruj Kroplę Miłości.

Z tej okazji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Bielsku-Białej oraz Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi PCK w Bielsku-Białej pragnie zaprosić wszystkich Honorowych Dawców Krwi na spotkanie, które odbędzie się w budynku Kurii Bielsko-Żywieckiej w poniedziałek, 12 lutego o godz. 1600.

W programie Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Gregera w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (przy dworcu PKS) o godz. 1600 a następnie spotkanie przy stole w kurii diecezjalnej.