10 i 24 kwietnia w Klubie Seniora Caritas „Na Obszarach” odbyły się zajęcia klubu literackiego, które prowadziła redaktor Tygodnika Gość Niedzielny Urszula Rogólska.

Na pierwszych zajęciach Seniorzy snuli wspomnienia ze swych dziecięcych lat. Wspominali trudne czasy wojny. Prowadząca zajęcia Pani Redaktor, poprosiła Seniorów o przelanie na papier tych osobistych przeżyć i przyniesienie notatek na kolejne zajęcia. Na drugich zajęciach w ramach klubu literackiego, Seniorzy odczytywali spisane przez siebie wspomnienia. Trzeba przyznać, że są to fascynujące choć często tragiczne historie. Zapis naszej trudnej, polskiej historii widzianej oczyma konkretnych osób.

Zapraszamy na kolejne zajęcia w Klubie Seniora Caritas „Na Obszarach”.