Od 1 września do 4 października 2019 przyjmujemy zgłoszenia do V. edycji nagrody Caritas „Dzban Św. Jana Kantego”.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej od 2015 roku honoruje osoby i instytucje związane z działalnością charytatywną, przyznając nagrodę „Dzban Św. Jana Kantego”.

Więcej informacji i dokumenty zgłoszeniowe na stronie poświęconej nagrodzie