Od 1 września do 4 października 2019
przyjmujemy zgłoszenia do V. edycji nagrody!

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej od 2015 roku
honoruje osoby i instytucje
związane z działalnością charytatywną,
przyznając nagrodę „Dzban Św. Jana Kantego”

Cel nagrody

Nagroda Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej „Dzban Św. Jana Kantego” ma na celu docenienie oraz promowanie osób i instytucji związanych z dzia­łalnością na rzecz Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Patronat

Biskup Bielsko-Żywiecki Roman Pindel

Burmistrz Miasta Kęty Krzysztof Jan Klęczar

Kategorie

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

 • darczyńca
 • współpraca z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
 • świadectwo (kategoria dla pracowników i wolontariuszy Caritas).

Statuetka

Nagrodą jest statuetka „Dzban Św. Jana Kantego”. Autorką projektu jest Pani Urszula Kuś.
Caritas ogłosiła konkurs na projekt tej nagrody, założeniem którego było przygotowanie prac plastycznych przez osoby, które potrzebują naszej pomocy i wsparcia ale same mogą obdarować wspomagające je osoby czymś pięknym – bogactwem swoich serc przelanym w małe dzieła sztuki.

W konkursie uczestniczyli zatem artyści tworzący swoje prace na warsztatach terapii zajęciowej, w Domach Pomocy Społecznej, szkołach specjalnych, świetlicach środowiskowych, domach seniora etc. W tym roku konkurs wygrała praca Pani Urszuli Kuś – osoby niedowidzącej ze Skoczowa.

Konkurs na projekt może być rozpisywany rokrocznie.

Zgłaszanie kandydatur

Kandydatury prosimy zgłaszać na formularzu, który prosimy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres biura Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej (ul. Stefana Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała).

Na zgłoszenia oczekujemy do: piątku, 4 października 2019 r.

Zgłaszając kandydatów prosimy dyskretnie się upewnić, czy zechcą oni przyjąć nagrodę lub wyróżnienie.

Nominowani do IV. edycji nagrody Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej „Dzban Św. Jana Kantego” w roku 2018:

 1. Pani Danuta Tomczyk-Ściga, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Św. Stanisława BM w Andrychowie
 2. Pani Janina Bochen, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Św. Michała Archanioła w Wilkowicach
 3. Pani Maria Smulska, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii św. Józefa w Bielsku-Białej Złote Łany
 4. Pan Zenon Kasprowski, Wolontariat Caritas
 5. Pan Jan Jurczyk, właściciel Firmy „TiM”, darczyńca Funduszu Obrony Życia
 6. Pani Róża Kuboszek, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Św. Stanisława BM w Starym Bielsku
 7. Państwo Roman i Małgorzata Rekiel, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie
 8. Siostra Bernadeta Dobosz, nominowana przez Urząd Miejski w Skoczowie
 9. ks. Robert Kasprowski, nominowany przez Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej
 10. Pani Anna Suchanek, Fundacja św. Antoniego z Ustronia
 11. Pani Małgorzata Szczeblewska, Fundacja Dziecięce Marzenia z Bielska-Białej

 Laureaci nagrody w roku 2018:

Kategoria Darczyńca: Pan Jan Jurczyk,przedsiębiorca, właściciel bielskiej firmy „TiM”, za wrażliwość społeczną oraz wieloletni i systematyczny wkład w działania Funduszu Obrony Życia Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Kategoria Współpraca: Pani Anna Suchanek, wolontariuszka Fundacji św. Antoniego w Ustroniu, za wrażliwość na potrzeby osób wykluczonych społecznie i systematyczną współpracę z Caritas diecezjalną.

Kategoria Świadectwo: Pani Danuta Tomczyk-Ściga z Parafialnego Zespołu Charytatywnego w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Andrychowie, za świadectwo długoletniego i gorliwego zaangażowania w pomoc potrzebującym.

Nominowani do III. edycji nagrody Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej „Dzban Św. Jana Kantego” w roku 2017 (jubileusz 25-lecia Caritas):

 1. Pani Małgorzata Moś, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi,
 2. Pani Irena Pasierbek, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Św. Maksymiliana w Bielsku-Białej Aleksandrowicach,
 3. Pani Anna Suchanek, Fundacja Św. Antoniego w Ustroniu,
 4. Pani Maria Duraj, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Św. Jakuba Apostoła w Szczyrku,
 5. Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Św. App Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach,
 6. Pan Eugeniusz Jurecki, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Nawiedzenia NMP w Hałcnowie,
 7. Bielskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielsku-Białej,
 8. Pan Krzysztof Mojżyszek, Gmina Jasienica.

 Laureaci nagrody w roku 2017:

Kategoria Darczyńca: Pan Eugeniusz Jurecki, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Nawiedzenia NMP w Hałcnowie.

Kategoria Współpraca: Bielskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielsku-Białej.

Kategoria Świadectwo: Pani Irena Pasierbek, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Św. Maksymiliana w Bielsku-Białej Aleksandrowicach.

Kategoria Świadectwo: Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Św. App Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach.

Nominowani do II. edycji nagrody Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej „Dzban Św. Jana Kantego” w roku 2016:

 1. Pani Jadwiga Głąbek, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Św. Stanisława BM w Starym Bielsku, 
 2. Pani Agnieszka Ścieszka, Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół w Pietrzykowicach, 
 3. Siostry Serafitki ze Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci im. M. Małgorzaty w Oświęcimiu,
 4. Maria Pasternak, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Wniebowzięcia NMP w Wiśle,
 5. Ksiądz Piotr Sadkiewicz – proboszcz parafii Św. Michała Archanioła w Leśnej,
 6. Pani Janusza Krzyżanowska, Gmina Strumień,
 7. Pan Rudolf Budny, Firma „Polszlif”, Gmina Jasienica, 
 8. Pani Irena Papla, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Narodzenia NMP w Bielsku-Białej Lipniku,
 9. Państwo Małgorzata i Jerzy Wala, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bystrej Krakowskiej,
 10. Państwo Marta i Antoni Dunat, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bystrej Krakowskiej,
 11. Pani Anna Byrdy, Gmina Szczyrk,
 12. Pani Alodia Hańderek, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie, Gmina Bestwina,
 13. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii św. Bartłomieja w Czańcu.

 Laureaci nagrody w roku 2016:

Kategoria Darczyńca: Pan Rudolf Budny, Firma „Polszlif”, Gmina Jasienica.

Kategoria Współpraca: Pani Agnieszka Ścieszka, Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół w Pietrzykowicach.

Kategoria Świadectwo:   Pani Jadwiga Głąbek, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Św. Stanisława BM w Starym Bielsku.

Nominowani do nagrody Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej „Dzban Św. Jana Kantego” w roku 2015:

 1. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii św. Bartłomieja w Czańcu,
 2. Pan Henryk Kania – właściciel ZPM KANIA,
 3. Pan Tadeusz Browiński – prezes Fundacji św. Antoniego (Ustroń),
 4. Pani Bożena Fabia – prezes Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio w Kozach,
 5. Pani Elżbieta Mżyk – działaczka społeczna Jasienicy,
 6. Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z Bielska-Białej,
 7. Ksiądz Józef Walusiak – proboszcz Parafii Św. Józefa Robotnika w Janowicach, założyciel i duszpasterz Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej,
 8. Pani Helena Musioł – działaczka Społeczna z Brennej,
 9. Parafialny Zespół Charytatywny przy parafii NKPJ w Bystrej Krakowskiej,
 10. Pan Florian Grzybek – prezes  Towarzystwa Charytatywnego im. św. O. Pio w Czechowicach-Dziedzicach.

Laureaci nagrody w roku 2015:

Kategoria Darczyńca: Pan Henryk Kania – właściciel ZPM KANIA.

Kategoria Współpraca: Pan Tadeusz Browiński – prezes Fundacji św. Antoniego (Ustroń).

Kategoria Świadectwo: Pani Helena Musioł – działaczka Społeczna z Brennej.

Aktualności

Nagroda Caritas po raz piąty!

Wrzesień 1st, 2019|0 Comments

Od 1 września do 4 października 2019 przyjmujemy zgłoszenia do V. edycji nagrody Caritas "Dzban Św. Jana Kantego". Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej od 2015 roku honoruje osoby i instytucje związane z działalnością charytatywną, przyznając nagrodę „Dzban

Dzban Św. Jana z Kęt po raz czwarty

Październik 29th, 2018|0 Comments

Darczyńców, współpracowników i wolontariuszy, którzy wspierają na co dzień potrzebujących, uhonorowała Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej nagrodą „Dzban Św. Jana Kantego”. Nazwiska trojga laureatów ogłoszono 26 października br. podczas uroczystej gali, z udziałem m.in. ordynariusza bielsko-żywieckiego, w

Gala nagrody Caritas Dzban Św. Jana Kantego

Październik 18th, 2018|0 Comments

Zapraszamy do Kęt na Galę wręczenia nagród Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej Dzban Świętego Jana Kantego i inne wydarzenia kulturalne w ramach projektu "Wokół Św. Jana Kantego". Uroczystość wręczenia nagród Caritas Dzban Św. Jana Kantego odbędzie się

Ubi Caritas dla „Jędrka”

Październik 1st, 2018|0 Comments

Za zaangażowanie i niesienie bezinteresownej pomocy bliźnim wyróżniono Andrzeja Sitarza nominowanego przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, który w ten sposób stał się jednym z laureatów nagrody Ubi Caritas przyznawanej przez Caritas Polska, honorującej działania charytatywne na

IV. edycja nagrody Caritas Dzban Św. Jana Kantego

Wrzesień 19th, 2018|0 Comments

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do wręczanej po raz czwarty w historii Diecezji, nagrody „Dzban Św. Jana Kantego”. Spośród nominowanych osób i instytucji członkowie Kapituły Nagrody wybiorą laureatów, którzy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, która odbędzie się

Jubileuszowe nagrody Caritas

Październik 26th, 2017|0 Comments

Darczyńców, współpracowników i wolontariuszy, którzy wspierają na co dzień potrzebujących, uhonorowała Caritas diecezji bielsko-żywieckiej nagrodą „Dzban św. Jana Kantego”. Podczas uroczystych obchodów 25-lecia diecezjalnej Caritas ogłoszono 24 października w Bielsku-Białej nie tylko laureatów nagrody, ale