Pani Róża Kuboszek – Przewodnicząca  Parafialnego Zespołu Charytatywnego w Parafii św. Stanisława BM w Starym Bielsku otrzymała wyróżnienie „Ubi Caritas” za rok 2019. Wyróżnienie w kategorii Świadectwo zostało przyznane za wsparcie okazane najbardziej potrzebującym. Wyróżnienie wręczył w siedzibie Caritas diecezjalnej, dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej – ks. Robert Kurpios.

Nagroda Caritas Polska Ubi Caritas jest podziękowaniem i uhonorowaniem działań osób, które pośród wielu wyzwań współczesnego świata, dzień po dniu poświęcają swój czas i oddają cząstkę siebie dla drugiego człowieka. To wydarzenie ważne dla całego środowiska Caritas w Polsce: zarówno dla jej pracowników i wolontariuszy, jak i tych, którzy wspierają ją na różnych płaszczyznach – darczyńców, instytucji życia publicznego i dziennikarzy.

W skład Kapituły Nagrody Ubi Caritas weszli:  ks. Kardynał Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski, Małgorzata Glabisz-Pniewska – redaktor Polskiego Radia, Maria Pawłowska – przedstawiciel laureatów Nagrody „Ubi Caritas”, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekonski, Paweł Rytel-Andrianik – Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Henryk Zieliński – Redaktor Naczelny Tygodnika „Idziemy” oraz Anna Popek – dziennikarka TVP. Obrady Kapituły wyłoniły wśród nominowanych laureatów nagrody głównej w trzech kategoriach: Darczyńca, Świadectwo, Współpraca oraz wyróżnionych.

Od 14 lat w Gali biorą udział charytatywne organizacje ekumeniczne, w tym roku nominacje do nagród zgłosiła: prawosławna Eleos oraz Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Każda z organizacji przyznała nagrodzonym statuetki: Caritas Polska – statuetkę Świętej Faustyny, Prawosławna Eleos – nagrodę Dłoni Miłosierdzia, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – nagrodę Miłosiernego Samarytanina. Osoby wyróżnione otrzymały dyplomy.