12 grudnia w Domu Kultury Włókniarzy odbyło się spotkanie świąteczne dla dzieci podopiecznych Towarzystwa św. Brata Alberta w Bielsku-Białej. Świąteczne paczki dla 120 dzieci przygotowała młodzież z Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego.

W spotkaniu uczestniczył ks. Robert Kurpios, dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, który złożył dzieciom i zebranym gościom życzenia świąteczne. Ks. Dyrektor pobłogosławił również opłatki, którymi podzielili się zebrani.

Dzieci otrzymały paczki ze słodyczami przygotowanymi przez darczyńców Caritas. Do każdej paczki dołączona była świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Podczas spotkania jasełka przedstawiły dzieci z Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego. Wystąpiła również młodzież z Liceum Ogólnokształcącego KTK i zespół regionalny działający przy Domu Kultury Włókniarzy.

Fotoreportaż ze spotkania można zobaczyć na stronie Bielsko-Żywieckiego Gościa Niedzielnego.