W związku z zarządzeniem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Ministerstwa Zdrowia Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej odwołuje warsztaty organizowane w ramach Programu POPŻ 2014-2020, Podprogram 2019.

Decyzja odwołania dotyczy warsztatów zaplanowanych na 16.03.2020 r. w Parafii Św. Stanisława BM przy pl. Św. Stanisława 2 w Łodygowicach oraz 18.03.2020 r. w Parafii Św. Stanisława BM, ul. Św. Stanisława 6 w Bielsku-Białej. Warsztaty zostaną zorganizowane w innym terminie.