Przyjaciele Caritas Diecezji Bielsko- Żywieckiej

W Ewangelii czytamy następujące słowa:
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”.

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania naszego Zbawiciela, pragniemy złożyć Wam najlepsze życzenia.

W tym trudnym czasie niech Jezus umacnia, uzdrawia i podnosi na duchu, napełniając nasze serca radością, nadzieją i pokojem.

Dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
ks. Robert Kurpios
wraz z Pracownikami