Szpitalowi zostały przekazane płyny dezynfekcyjne, ręczniki papierowe, papier toaletowy, przyłbice oraz maseczki chirurgiczne i specjalistyczne.

Przekazana pomoc posłuży personelowi medycznemu do walki z epidemią, a przede wszystkim umożliwi skuteczną ochronę przed zakażeniem #koronawirus #COVID19.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej udzielając wsparcia szpitalom i placówkom medycznym współpracuje z wieloma firmami i instytucjami. Jedną z nich jest firma #VelvetCARE, która chcąc wspomóc szpitale i placówki medyczne, przekazała na ten cel środki higieny osobistej, których jest producentem.

– W Caritas nieustannie staramy się pomagać tym, którzy są na pierwszej linii walki z chorobą. Wierzymy, że nasze działania przysłużą się dobru wszystkich mieszkańców naszej Diecezji – ks. Robert Kurpios, dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Zachęcamy Państwa do wsparcia działań na rzecz pomocy w walce z koronawirusem organizowaną przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Konto bankowe PLN: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610