Pan Lech Malinowski ze Wspólnoty Miasta Na Górze zawsze pamięta o osobach bezdomnych i w ramach wspólnoty organizuje dla nich zarówno pomoc materialną jak i żywnościową.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w akcję pomocy dla bezdomnych organizowaną przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

Konto bankowe PLN: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610.