Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym w Bielsku-Białej został powołany w październiku 2019r. Swym zasięgiem obejmuje teren całej Diecezji Bielsko – Żywieckiej, ale z pomocy ośrodka mogą również skorzystać osoby spoza tego terenu. Ośrodek ma siedzibę w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 33 i działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-20.00 a w sobotę od 8.00- 15.00.
W ramach ośrodka działają również 3 Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym:
1. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żywcu
Parafia Narodzenia NMP (konkatedra)
ul. Rynek 12, 34-300 Żywiec
poniedziałek 9.00 – 15.00, wtorek 13.00 – 19.00, piątek 9.00 – 15.00
2. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Cieszynie
Dom Katechetyczny Parafii Św. Marii Magdaleny
ul. Sejmowa 1, 43-400 Cieszyn
wtorek 17.00 – 20.00, czwartek 16.15 – 19.15
3. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kozach
Parafia ŚŚ. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
ul. Kościelna 25, 43-340 Kozy
poniedziałek 16.00 – 19.00, czwartek 16.00 – 19.00

Celem działalności ośrodka jest kompleksowe, interdyscyplinarne wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem,
świadków przestępstw oraz osób im najbliższych. Ośrodek oferuje wszechstronną pomoc osobom pokrzywdzonym oraz ich bliskim. Pomoc ukierunkowana jest na niwelowanie lub minimalizowanie następstw przestępstw oraz umożliwienie ofiarom przestępstwa powrotu do właściwego funkcjonowania sprzed zdarzenia.

Dostępne formy pomocy:

 Pomoc osoby pierwszego kontaktu;
 Pomoc prawna, mediacje;
 Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna;
 Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, przedmiotów
ortopedycznych;
 Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz
pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje;
 Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania;
 Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za używane
media;
 Usługa dostosowania lokalu do potrzeb osoby pokrzywdzonej;
 Finansowanie przejazdów środkami komunikacji lub pokrywanie kosztów transportu w celu
regulowania spraw i odbierania świadczeń;
 Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych;
 Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 Pokrywanie kosztów zorganizowanego wyjazdu dla dzieci;
 Zakup sprzętu i wyposażenia.

Zapraszamy do Ośrodka i do Punktów Lokalnych.