Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej  wyraża wdzięczność uczniom Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku- Białej za przeprowadzenie zbiórki żywności z dłuższym terminem przydatności do spożycia, która miała miejsce na terenie bielskiego liceum.

Pomysłodawcą i jednoczenie koordynatorem akcji wspierającej osoby potrzebujące w ramach organizowanego przez naszą Diecezję Światowego Dnia Ubogiego, była pedagog szkolna Pani Krystyna Blachura, opiekunka Szkolnego Koła Caritas.

Zebrana żywność trafi do osób najbardziej potrzebujących w formie paczek,  które zostaną przekazane podczas IV Światowego Dnia Ubogiego  organizowanego w Towarzystwie Brata Alberta w Bielsku-Białej  dnia 13 listopada 2020 r .