Od 2015 roku Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej honoruje osoby i instytucje związane z działalnością charytatywną, przyznając „Nagrodę Dzban Św. Jana Kantego”.

Główną nagrodą dla laureatów jest gliniana figurka przedstawiająca zmartwioną dziewczynkę czekającą na pomoc. Figurka, wykonana przez podopieczną jednej ze świetlic terapeutycznych dla niepełnosprawnych, nawiązuje do legendy o rozbitym dzbanie, który został sklejony dzięki modlitwie św. Jana Kantego.
W tym roku z powodu epidemii koronawirusa COVID-19 organizacja głosowania Kapituły przyznającej nagrody była przeprowadzona drogą online. Z tego też względu, wyjątkowo nagrody będą przekazane do Parafii lub instytucji zgłaszających kandydatów po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej w Kraju, a nie jak zazwyczaj na uroczystej gali honorującej nagrodzonych.

Na mocy decyzji Kapituły, w tym roku glinianą figurkę – nagrodę, odwołującą się do legendy o świętym Janie Kantym, który w cudowny sposób miał pomóc dziewczynie, otrzymają:

– w kategorii „darczyńca”Marek Łoboda, przedsiębiorca właściciel zakładu Przetwórstwa Mięsnego z Gilowic za wrażliwość społeczną oraz wieloletnie i systematyczne wsparcie dzieł charytatywnych poprzez przekazywanie darowizn w postaci mięsa i wędlin. Dzięki jego hojności Caritas od lat może przygotowywać obfite paczki z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, a w tym roku także z okazji Dnia Ubogiego. Także w dobie pandemii COVID-19 Caritas mógł liczyć na wielkoduszność Pana Marka.

– w kategorii „współpraca”Bogusław Chorąży, wieloletni wolontariusz Parafialnego Zespołu Charytatywnego przy Kościele Świętego Andrzeja w Bielsku-Białej, za wrażliwość na potrzeby osób wykluczonych społecznie oraz wieloletnią i systematyczną współpracę z Caritas diecezjalną. Uczestniczył w organizacji zbiórek żywności takich jak „Kromka Chleba dla sąsiada”; „Tak Pomagam”. Pan Bogusław zawsze chętnie poświęcał swój czas i energię angażując się w pomoc dla najbardziej potrzebujących. Warto nadmienić, że w okresie panującej pandemii COVID-19 jako organizator różnych dzieł zawsze mogliśmy liczyć na pomoc z jego strony, m. in. dostarczał seniorom ciepłe posiłki finansowane przez Caritas oraz Miasto Bielsko-Biała.

– w kategorii „świadectwo”Lech Malinowski , za świadectwo długoletniego i gorliwego zaangażowania w pomoc potrzebującym oraz głoszenie Ewangelii. Członek wspólnoty „Miasto na górze”, w której organizuje zbiórki pieniężne na rzecz podopiecznych „Brata Alberta”. Od lat Ewangelizuje i udziela porad terapeutycznych ludziom bezdomnym czy też uzależnionym. Dodatkowo od kilkunastu lat organizuje wyjazdy ewangelizacyjne do szpitala odwykowego.

Gratulujemy wszystkim nominowanym i laureatom „Nagrody Dzban Św. Jana Kantego”.