Caritas Polska odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka do nawrócenia ekologicznego i zachwytu nad stworzeniem, jaki miał w sobie św. Franciszek z Asyżu przygotowało projekt Caritas Laudato si’. Do realizacji i udziału w tym projekcie zaproszeni są członkowie wspólnot parafialnych pod przewodnictwem swoich księży proboszczów. Wszelkie pomoce, inspiracje oraz motywujące materiały zostały przesłane w specjalnych ekologicznych pakietach do rąk księży proboszczów.

Znajdziemy tam m.in.:

  • propozycję, jak w praktyce podjąć działania na rzecz ograniczenia marnowania żywności i wody czy wielokrotnego wykorzystywania przedmiotów,
  • zachętę do tworzenia spiżarni św. Izydora, która ma połączyć małych producentów rolnych z odbiorcami ich produktów,
  • praktyczne wskazówki do tworzenia wirydarza ziół.

Zachęcamy do zapoznania się z przesyłką oraz włączenia się w to szlachetne dzieło. Więcej szczegółów o tym projekcie można znaleźć na stronie Caritas Laudato si’.